Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Chiều 5-6, quận Hồng Bàng tổ chức họp đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án Chỉnh trang sông Tam Bạc.

Người dân kiến nghị tại cuộc họp

Tại hội nghị, đại diện phía địa phương đã thông qua nguyên tắc giao đất tái định cư, giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất phục vụ GPMB thực hiện dự án.

Theo đó, đối với nguyên tắc hỗ trợ tái định cư (TĐC) thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 3-12-2014 của UBND TP quy định, đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nhà ở được bố trí TĐC mà có văn bản cam kết tự lo chỗ ở, nhà ở thì được hỗ trợ 1 khoản tiền bằng 30% tiền bồi thường về đất bị thu hồi, tối đa không quá 400.000.000đ/hộ, tối thiểu không dưới 180.000.000đ/hộ.

Đối với nguyên tắc bố trí đất TĐC, hộ gia đình, cá nhân đăng ký quyền sử dụng đất hợp pháp trên thửa đất có đủ điều kiện bồi thường về đất ở, không còn chỗ ở khác trên địa bàn phường Hạ Lý thì được xét giao đất TĐC; diện tích đất ở TĐC giao cho mỗi hộ tối thiểu là 40m2, căn cứ vào diện tích thu hồi và quỹ đất TĐC hiện có.

Đối với nguyên tắc bố trí giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đứng tên trên thửa đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, không còn chỗ ở khác trên địa bàn phường Hạ Lý và hộ gia đình có nhiều thửa đất độc lập, đủ điều kiện bồi thường đứng tên một chủ sử dụng mà có nhiều thế hệ ở từ trước khi công bố quy hoạch, không còn nơi ở nào khác thì được xét giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất hoặc giao nhà cho thuê của Nhà nước.

Về nguyên tắc tính giá đất TĐC căn cứ vào vị trí khác nhau sẽ có giá khác nhau.

Tại hội nghị, hàng chục kiến nghị của người dân đã được đại diện các phòng, ban, ngành chức năng quận giải đáp thấu đáo và tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí TĐC…

Những kiến nghị vượt quá thẩm quyền, địa phương sẽ tập hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thành phố.

KC – An ninh Hải Phòng 06/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án Chỉnh trang sông Tam Bạc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác