Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:16

Chiều 19-4, tại trụ sở UBND phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND quận về việc bãi bỏ quyết định số 25 ngày 5-2-2015 của UBND phường Trại Chuối về việc kiện toàn Ban Quản lý chợ Trại Chuối và công bố quyết định thành lập Ban Quản lý lâm thời chợ mới.


Trao quyết định thành lập Ban Quản lý lâm thời chợ Trại Chuối

Theo các quyết định số 366, 367/QĐ-UBND, ngày 19-4-2018, UBND quận Hồng Bàng chính thức bãi bỏ quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 5-2-2015 của UBND phường Trại Chuối và các quyết định liên quan về việc thành lập, kiện toàn Ban Quản lý chợ Trại Chuối do UBND phường Trại Chuối ban hành.Thành lập Ban Quản lý lâm thời chợ Trại Chuối và trưng dụng 5 người tham gia vào Ban Quản lý lâm thời chợ do ông Nguyễn Huy Lợi – Phó Trưởng ban Quản lý chợ Tam Bạc làm Trưởng ban. 2 ông gồm Nguyễn Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Kinh tế quận và ông Lê Tâm – Phó Phòng Tài chính, Kế hoạch quận làm Phó Trưởng ban…

Theo đó, UBND phường Trại Chuối và Ban Quản lý chợ Trại Chuối cũ có trách nhiệm bàn giao tài sản, các tài liệu có liên quan đến chợ Trại Chuối cho Ban Quản lý chợ lâm thời.

Ban Quản lý lâm thời chợ Trại Chuối là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng. Có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của UBND quận; tiếp nhận tài sản, các tài liệu liên quan đến chợ Trại Chuối của Ban Quản lý cũ do UBND phường Trại Chuối thành lập trước đó; rà soát, sắp xếp, bố trí chợ đảm bảo ổn định hoạt động, quyền lợi của các hộ kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn.

Ban Quản lý lâm thời chợ Trại Chuối sẽ hoạt động đến khi có đề án của UBND thành phố hợp nhất Ban Quản lý chợ Tam Bạc và Ban Quản lý chợ Trại Chuối thành 1 Ban Quản lý chợ.

KC Báo an ninh Hải Phòng 20/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Công bố quyết định thành lập Ban Quản lý lâm thời chợ Trại Chuối
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác