Print Thứ Ba, 04/01/2022 16:27 Gốc

Đến đầu tháng 1/2022, quận Hồng Bàng có hơn 280 hộ kinh doanh và 88 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ và có 3 đơn vị vay trả lương ngừng việc cho lao động.

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quận Hồng Bàng tập trung rà soát, xác định đối tượng; trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố hỗ trợ. Bên cạnh đó, quận Hồng Bàng hoàn thiện hồ sơ, trình thành phố xét duyệt hơn 720 hồ sơ hỗ trợ người lao động tự do; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế…với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng./.

Tin: Thu Thủy. Ảnh: Đỗ Hiền

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: 363 hộ kinh doanh và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác