Print Thứ Bảy, 23/11/2019 18:09 Gốc

Chiều 23.11, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp Liên đoàn Lao động quận phát động, ký kết thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

Tại hội nghị, 12 đơn vị đại diện công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng ký kết giao ước thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trong đó, phấn đấu 100% các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; 100% cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khối hành chính, sự nghiệp đăng ký thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng Vũ Quang Tuân cho biết, để đạt chỉ tiêu trên, Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”….

Công đoàn cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để tổ chức phong trào sao cho thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hoá, tiến bộ.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Chương trình hành động số 39 của Ban Thường vụ Quận uỷ về thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

MD

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: 100% cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác