Print Thứ Năm, 14/04/2022 19:00 Gốc

UBND quận Hải An có thông báo triệu tập lực lượng tham gia cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực biển thuộc Khu Công nghiệp Deep C2 A của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hải Phòng tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, cụ thể:

. Các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế được kiện toàn theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND quận.

. Trưởng, phó và các thành viên của các Tiểu ban thực hiện cưỡng chế theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/4/2022 và Phương án cưỡng chế được phê duyệt theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND quận.

. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Trung tâm Y tế quận.

. Thời gian có mặt: Chậm nhất trước 6 giờ 30 phút ngày 15/4/2022 (thứ Sáu) tại trụ sở UBND quận để đi xuống thực địa.

. Địa điểm tập trung: Tại khu vực phạm vi trên biển thuộc Khu Công nghiệp Deep C2 A của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hải Phòng thuộc phường Đông Hải 2.

Yêu cầu:

. Tất cả lực lượng tham gia cưỡng chế của các phong, ban, đơn vị và phường Đông Hải 2 đeo thẻ công chức, băng đỏ đeo tay, trừ lực lượng Công an; đeo khẩu trang và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế và Trưởng Tiểu ban thực hiện cưỡng chế.

. Trưởng các Tiểu ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm thông báo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Tiểu ban mình tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công.

. Các phương tiện, trang thiết bị, vật dụng phục vụ cưỡng chế phải được chuẩn bị đầy đủ, tập kết tại khu vực cưỡng chế theo thời gian quy định trên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Triệu tập lực lượng triển khai công tác cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy sản không phép tại phường Đông Hải 2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác