Print Chủ Nhật, 02/04/2023 21:25 Gốc

UBND quận Hải An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Vận động xã hội hóa hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hải An, giai đoạn 2022-2025”; Phát động vận động xã hội hóa xóa nghèo và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023.

Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị từ quận đến phường; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn quận, công tác chăm lo cho người nghèo đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, qua đó góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ hộ nghèo đạt 0% .

Lãnh đạo quận Hải An biểu dương, khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Vận động xã hội hóa hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Bản thân các hộ nghèo đã biết sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích, chăm lo làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững; có 32/133 hộ có thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo; 22 hộ thoát sang cận nghèo do được vận động xã hội hóa kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà và nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 04 của HĐND thành phố về Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình người chính sách.

Bên cạnh đó, quận đã bố trí đủ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, huy động nguồn lực xã hội hóa toàn xã hội để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội. Hàng tháng thực hiện chi trả cho 24.000 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền hơn 16,8 tỷ đồng theo Nghị định số 20 của Chính phủ và Nghị quyết số 53 của HĐND thành phố. Triển khai tốt việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo; vận động xây mới, sửa chữa nhà cho 7 hộ nghèo thuộc các phường: Đông Hải 1, Nam Hải, Tràng Cát, Thành Tô; Đông Hải 2 và Đằng Hải…

Nhìn chung qua 01 năm thực hiện Đề án, việc huy động các nguồn lực xã hội, nhất là huy động hỗ trợ kinh phí trợ giúp, trợ cấp kinh phí sinh hoạt hàng tháng cho các hộ nghèo có đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ có người ốm đau khó có điều kiện thoát nghèo của quận Hải An đã đạt được những kết quả khả quan và tích cực.

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ, tài trợ từ phía doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt công tác giảm nghèo, thời gian tới quận Hải An tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội; thực hiện các chính sách giảm nghèo: dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ sinh kế cho hộ cận nghèo; hỗ trợ các dịch vụ về y tế; hỗ trợ người dân tiếp cận với các dịch vụ về giáo dục; hỗ trợ người nghèo về nhà ở; các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ không may bị hỏa hoạn, tai nạn…

Các đại biểu dự Hội nghị ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023.

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị và tập thể có nhiều đóng góp trong công tác xóa nghèo trên địa bàn quận năm 2022. Phát động và tiếp nhận ủng hộ xã hội hóa xóa nghèo giai đoạn 2022-2025; vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023; và trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình người có công nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hải An.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An tích cực thực hiện Đề án “Vận động xã hội hóa hỗ trợ giảm nghèo bền vững”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác