Print Thứ Sáu, 19/03/2021 10:10 Gốc

Chiều 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Hải An khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, theo kết quả hội nghị Hiệp thương lần 1 diễn ra ngày 5-2-2021, thống nhất số lượng ứng cử đại biểu HĐND quận Hải An khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 là 62 người, thuộc 7 cơ cấu, không có đại biểu tự ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu HĐND và danh sách sơ bộ của 62 người ứng cử đại biểu HĐND quận Hải An khóa 3, 100% đại biểu họp đều nhất trí với danh sách sơ bộ 62 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận như hội nghị Hiệp thương lần 1. Trong đó, phân bổ cơ cấu đại biểu nữ là 28 người, chiếm 45,1%; đại biểu ngoài Đảng 8 người, chiếm 12,9%; đại biểu trẻ tuổi 17 người, chiếm 27,4%; đại biểu dân tộc ít người 1, chiếm 1,6%.

Các đại biểu nghiên cứu danh sách trích ngang của ứng cử viên.

Trong số 7 cơ cấu giới thiệu gồm: tổ chức chính trị (số lượng cơ cấu 4, giới thiệu đề cử 7 người); Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị thành viên (số lượng cơ cấu 4, đề cử 8); cơ quan nhà nước quận (cơ cấu 11, đề cử 15); tổ chức tôn giáo (cơ cấu 1, đề cử 1); tổ chức doanh nghiệp (cơ cấu 1, đề cử 1); khối nội chính (cơ cấu 3, đề cử 6); đơn vị hành chính cấp phường (cơ cấu 8, đề cử 24). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An dự thảo kế hoạch lấy ý kiến cử tri của các ứng cử viên./.

Tin và Ảnh: Mai Lâm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Thống nhất danh sách 62 người ứng cử đại biểu HĐND quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác