Print Thứ Hai, 22/08/2022 19:00 Gốc

Trong 2 ngày 22 và 23/8/2022, quận Hải An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho 1.037 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và đào tạo. Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XIII); chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của thành phố Hải Phòng và chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 về chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống quốc dân là việc làm thường xuyên định kỳ hàng năm, thiết thực, nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác