Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

6 tháng đầu năm 2018, quận Hải An đã tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đường phố quận Hải An luôn sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn

Toàn quận đã nhắc nhở các hộ dân kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tổ chức ra quân về công tác an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường 6 tháng là 482 buổi, trong đó UBND các phường ra quân 460 buổi.

Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được chú trọng, đã xác nhận 3 đề án bảo vệ môi trường đơn giản, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5-6.

An ninh Hải Phòng 26/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Ra quân 482 buổi về ATGT, trật tự đường hè, VSMT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác