Print Thứ Hai, 07/10/2019 20:12

Sáng 7/10, tại trụ sở UBND quận Hải An, UBND thành phố làm việc với quận Hải An về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán năm 2020; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có lãnh đạo, sở, ban, ngành, UBND quận Hải An và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp

Tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng của quận Hải An tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao; thu ngân sách đạt khá; các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác điều hành tài chính ngân sách đã quán triệt nghiêm túc chủ trương thắt chặt chi tiêu công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. Việc đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách đã đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo môi trường thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều biện pháp thiết thực; giáo dục và đào tạo tiếp tục đứng trong tốp đầu của thành phố; các lĩnh vực văn hóa tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện tốt phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng tiếp tục tăng cường và quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra, trong đó công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tăng cường và đẩy nhanh tiến độ (9 tháng đã hoàn thành xử lý 1 dự án và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 dự án trọng điểm).

Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư có chuyển biến mạnh mẽ, việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài được UBND quận quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm triển khai có hiệu quả. Tổ chức lễ giao nhận quận đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ quận năm 2019 đảm bảo chất lượng.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng đạt 1.903,7 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán thành phố giao, tăng 3,5% so cùng kỳ; ước thực hiện cả năm đạt 2.706,8 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán thành phố giao, bằng 97,6% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng 289,2 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán thành phố giao; ước thực hiện cả năm đạt 608,8 tỷ đồng, bằng 134% dự toán thành phố giao, bằng 96% so với cùng kỳ.

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý đạt 655 tỷ đồng, tăng 15,9% so với ước năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn đạt 2.520 tỷ đồng, tăng 23,9% so với ước năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn đạt 7.070 tỷ đồng, tăng 23,6% so với ước năm 2019. Giá trị sản xuất nông, lâm thuỷ sản trên địa bàn đạt 74,6 tỷ đồng, giảm 9% so ước năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.082,8 tỷ đồng, tăng 13,9% so với ước thực hiện năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận Hải An, ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, HĐND, UBND quận Hải An đã chỉ đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế khá cao, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tuy nhiên một số chỉ tiêu giảm thu chưa đảm đảm cơ cấu về nguồn thu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu quận Hải An rà soát các tiêu đạt thấp, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tăng thu trong 3 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế –  xã hội năm 2019. UBND quận cần bám sát Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 9/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để xây dựng kết hoạch phát triển kinh tế  – xã hội năm 2020.

Công tác cải cách hành chính của quận thời gian qua đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên quận cần rà soát một số chỉ tiêu còn hạn chế. Việc vận hành một cửa điện tử liên thông của quận cần kết nối với quốc gia, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Đối với các kiến nghị của quận Hải An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hải An đề xuất phương án, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác