Print Thứ Ba, 09/07/2024 20:05 Gốc

Sáng 9/7, UBND quận Hải An tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An được HĐND thành phố phê duyệt thực hiện tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/7/2022; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án tại Quyết định số 2812/QĐ-BQL ngày 9/6/2023 và chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 4290/QĐ-BQL ngày 28/8/2023. Dự án được UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hải An và được chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Lực lượng chức năng đọc Quyết định cưỡng chế.

Theo đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Hải An đã thực hiện các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ GPMB, trình UBND quận phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 382 hộ dân (trong đó: 362 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và 20 hộ dân trồng hoa màu trên đất người khác) và 01 tổ chức có đất thu hồi thuộc phạm vi dự án; kết quả đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 381 hộ dân (trong đó: 361 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và 20 hộ dân trồng hoa màu trên đất người khác) và 01 tổ chức.

Hiện còn 01 hộ dân là ông Phạm Đức Đông (người được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp của ông Phạm Văn Thụy) chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao diện tích đất đã có quyết định thu hồi đất cho Nhà nước để triển khai dự án với diện tích 1.555,1m². Thời gian qua, UBND quận đã nhiều lần tổ chức họp Đối thoại, đồng thời ban hành văn bản trả lời nội dung kiến nghị của hộ dân Phạm Đức Đông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết

Để thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án, ngày 13/6/2024, Chủ tịch UBND quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1079/QĐ-CT; ngày 21/6/2024 ban hành Quyết định thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế. Ban Thực hiện cưỡng chế đã lập Phương án cưỡng chế và được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 24/6/2024.

UBND quận Hải An yêu hộ ông Phạm Đức Đông chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND quận, bàn giao mặt bằng diện tích đất đã có quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích, tổ chức đối thoại, trả lời bằng văn bản song đến nay hộ ông Đông vẫn cố tình không hợp tác và có những đòi hỏi quyền lợi không đúng quy định, không có cơ sở để giải quyết. Đúng 7 giờ sáng ngày 9/7/2024, UBND quận đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đông. Buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật./.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất 01 hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác