Print Thứ Sáu, 14/06/2024 16:45 Gốc

Sáng 14/6, quận Hải An tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Tràng Cát.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Tràng Cát, quận Hải An được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 9/12/2019. Dự án được UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Hải An đã thực hiện các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trình UBND quận phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 91 hộ dân và 1 tổ chức có đất thu hồi thuộc phạm vi dự án và hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 86 hộ dân và 1 tổ chức. Tuy nhiên còn 5 hộ dân chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao diện tích đất đã có quyết định thu hồi đất cho Nhà nước để triển khai dự án.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế bảo đảm an toàn, đúng quy định.
Khu vực cưỡng chế thu hồi đất.

Để tập trung triển khai dự án, UBND quận đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Tràng Cát đối với 5 hộ dân chưa chấp hành theo quy định. Đồng thời, UBND quận đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền đến 5 hộ dân. Qua tuyên truyên vận động, đến trước thời điểm diễn ra cưỡng chế đã có 3/5 hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Đối với 2 hộ chưa chấp hành, trong sáng 14/6, Ban thực hiện cưỡng chế đã triển khai lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo phương án đã được phê duyệt. Công tác cưỡng chế được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn và đúng qu định của pháp luật.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Như vậy, đến nay UBND quận Hải An đã hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Liên phường với tuyến đường trong khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Tràng Cát, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại.

TÚ QUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác