Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:40

Sáng 22-6, quận Hải An tổ chức hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Trần Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường, các tổ dân phố cùng 141 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn quận tới dự.

Đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen tặng các gia đình văn hóa tiêu biểu quận Hải An

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hải An được phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa, chất lượng được nâng cao. Việc đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa được thực hiện nghiêm túc, nền nếp đảm bảo dân chủ, công khai và chất lượng.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nếp sống văn hóa tại các gia đình được giữ gìn. 100% gia đình được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục.

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá  đã góp phần xây dựng và đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ dân phố văn hoá phát triển. Toàn quận hiện có 131/141 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hoá cấp quận, đạt 95%. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 3 năm liên tục là 84%. Các gia đình văn hóa luôn gương mẫu, tích cực, chủ động tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Phong trào đã phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thông qua phòng trào này đã và đang tạo đà cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận ngày càng phát triển mạnh mẽ, làm chuyển biến căn bản về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng đời sống văn hoá cho mỗi cá nhân, gia đình và cho sự phát triển bền vững của quận.

Phong trào người tốt, việc tốt lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đã có nhiều gương người tốt việc tốt được các cấp biểu dương, khen thưởng tiêu biểu như: hộ gia đình ông Trịnh Xuân Trường phường Đông Hải I, gia đình ông Ngô Văn Lương, ông Nguyễn Văn Đồng phường Đông Hải II; Gia đình ông Nguyễn Văn Thái, bà Lại Thị Đảo phường Đằng Hải, gia đình ông Trịnh Văn Đoàn phường Nam Hải…

Tại hội nghị, 141 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương và trao tặng Giấy khen đều là những gia đình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Đây là dịp để các gia đình trong toàn quận được chia sẻ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa để từ đó, nâng cao trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” trong thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập quốc tế.

Hoạt động thường niên của quận Hải An này nhằm khẳng định xây dựng gia đình đóng vai trò quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hải Hậu & Vũ Liễu – Báo an ninh Hải Phòng ngày 24/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: Biểu dương 141 gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác