Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:25

Sáng 1/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành làm việc với quận Hải An về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An ước thực hiện đạt 1.927,1 tỷ đồng bằng 73,6%, tăng 13,5% so với cùng kỳ; ước thực hiện năm 2018 đạt 2.890,7 tỷ đồng, bằng 110,4% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước là 293,8 tỷ đồng, bằng 90,3%; ước thực hiện năm 2018 đạt 566,4 tỷ đồng đạt 174,2% dự toán thành phố giao. Công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh – trật tự được giữ vững.

Năm 2019, quận Hải An đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 2.771,8 tỷ đồng, bằng 95,9% so với ước thực hiện năm 2018, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 970,3 tỷ đồng, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển đạt 1.800 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hải An trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch chỉ đạo 3 tháng cuối năm, quận cần tiếp tục rà soát các nguồn thu có khả năng tăng thu, tập trung cao, bù đắp cho các nguồn thu khác; thực hiện đầy đủ các quy định đối với các dự án đấu giá đất tập trung; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn quận; tiếp tục tăng cường xử lý dứt điểm các vụ vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm tải tai nạn giao thông, chú ý tại các vị trí có nguy cơ cao; chủ động tuyên truyền, phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu vực cảng biển; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương rà soát khu vực xây dựng mạng lưới điện cao áp phục vụ khu vực cảng Đình Vũ, Cát Hải; xây dựng quy hoạch mạng lưới chợ, mô hình quản lý chợ phù hợp.

Năm 2019 là năm chuyển mình chuẩn bị giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước phải phát huy nguồn lực, đảm bảo nguồn thu, chi phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển quận. Các chỉ tiêu thu quận đặt ra khá tiên tiến, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát phấn đấu tăng cao hơn mức xây dựng 14-18%.

V.H.N – haiphong.gov.vn 01/10/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hải An: 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.927,1 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác