Print Thứ Năm, 15/08/2019 19:23

Trong tháng 7, công tác quản lý tài nguyên môi trường được quận Dương Kinh siết chặt.

Quận Dương Kinh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh, thu gom rác thải

Quận tiến hành rà soát, tổng hợp 5 vị trí đất có giá trị thương mại cao phù hợp để đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 2 vị trí phường Anh Dũng, 3 vị trí phường Hưng Đạo.

Cùng với đó rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án sử dụng đất lúa, đất rừng được HĐND thành phố thông qua: đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (24 công trình, dự án); không thực hiện đã điều chỉnh và sẽ điều chỉnh ra khỏi Nghị quyết của HĐND thành phố (7 công trình, dự án).

Đồng thời, trong tháng, quận cấp 298 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng số cấp mới 7 tháng là 118/120 giấy, đạt trên 98% kế hoạch.

Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đổi với 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn và 5 công ty, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3/5 trường hợp, phạt nộp ngân sách Nhà nước 90 triệu đồng.

Quận cũng tiến hành xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 3 dự án là: Công ty Chouqin Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư Hải Dương và Công ty TNHH đồ chơi Lucky Việt Nam.

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Xử phạt 3 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác