Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:35

Ngày 3/10, UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho các phòng, ban, UBND các phường, đơn vị thuộc UBND quận.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực tham nhũng trong cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ và thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của quận năm 2018. 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn


Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu khái quát về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng; công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2017; truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng; những văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tiếp theo; các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu cũng được hướng dẫn các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đồng thời cùng trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cũng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự quyết liệt trong thực hiện của các cơ quan nhà nước và sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã được quận Dương Kinh tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và đã đạt được những hiệu quả tích cực trong các cơ quan đơn vị thuộc quận.

LHT – haiphong.gov.vn 04/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác