Print Thứ Năm, 05/08/2021 10:30 Gốc

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Dương Kinh vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Theo đó, cá nhân, tổ chức nắm được thông tin vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 0979.844.9990912.806.338

Quận Dương Kinh công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Đồng thời, UBND quận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Dương Kinh sẽ thưởng nóng 500.000 đồng/lần cho các tổ chức, cá nhân phát hiện và thông tin chính xác cho các cơ quan chức năng về các vi phạm quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tổ chức, cá nhân phản ánh, tố giác cung cấp thông tin các vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được bảo đảm an toàn, thông tin sẽ được bảo mật theo quy định.

Vũ Duyên

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Thưởng nóng cho tổ chức, cá nhân phát hiện vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác