Print Thứ Hai, 25/03/2019 09:40

Trong tháng 2, quận Dương Kinh phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của quận đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất ước đạt 690 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 1419 tỷ đồng, đạt 16,57% kế hoạch, tăng 16,37% so với cùng kỳ.

Giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng16,22%. Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 19,75%. Giá trị nông, lâm, thủy sản tăng trên 3%

Tổng thu ngân sách 2 tháng ước đạt 60 tỷ 834 triệu đồng, đạt 16,64% kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn quận ước thực hiện 37 tỷ 774 triệu đồng, đạt 20,15% kế hoạch.

Tính riêng trong tháng 2, thu tổng ngân sách là 18 tỷ 825 triệu đồng và thu trên địa bàn quận đạt 9 tỷ 825 triệu đồng. Đáng chú ý, có 1 số khoản thu chính như:Thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 4 tỷ 500 triệu đồng, 2 tháng là 15 tỷ 42 triệu đồng, đạt trên 20% kế hoạch.

Thu tiền thuê đất ước thực hiện 850 triệu đồng, 2 tháng ước đạt 5 tỷ 114 triệu đồng, đạt 25,57 kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 2 tỷ 500 triệu đồng, 2 tháng là 4 tỷ 343 triệu đồng, đạt gần 13%…

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Thu ngân sách đạt 60 tỷ 834 triệu đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác