Print Thứ Sáu, 19/03/2021 10:11 Gốc

Chiều 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Dương Kinh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 54 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách sơ bộ những người ứng cử bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến. Trong đó, tỷ lệ nữ là 40,74%, tuổi trẻ 40,74%, người ngoài Đảng là 11,11%, 14 người tái cử, không có người tự ứng cử.

Các đại biểu thảo luận danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Dương Kinh.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Dương Kinh đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị có người ứng cử chủ động liên hệ và phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương nơi có người của đơn vị mình ứng cử để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đạt hiệu quả cao./.

Tin và Ảnh: Tâm Anh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Thống nhất danh sách sơ bộ 54 người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác