Print Thứ Ba, 06/06/2023 09:10 Gốc

Sáng 6/6, UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị tập huấn.

Thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 29/5/2019 của Thành uỷ Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, UBND quận Dương Kinh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng; chỉ đạo Công an quận tham mưu thành lập Tiểu ban An toàn an ninh mạng, kịp thời tham mưu cho quận từng bước xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn quận.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tuy nhiên, trước tình hình thực tế hiện nay, các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng còn rất hạn chế so với yêu cầu đặt ra, nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện nay chưa có giải pháp hữu hiệu về an toàn, an ninh mạng; các Cổng, Trang thông tin điện tử còn nhiều điểm yếu; việc sử dụng các thiết bị thông minh còn nhiều sơ hở dẫn đến những nguy cơ rất lớn về lộ lọt thông tin; nhận thức của một số đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan doanh nghiệp về công tác an toàn, an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế… Đặc biệt hiện nay, khi thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng mô hình chính quyền điện tử. Với yêu cầu nhiệm vụ trên, việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trên không gian mạng càng có ý nghĩa quan trọng để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp thông tin.

Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội, tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe đại diện Ban Tuyên Giáo Thành ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; đại diện Phòng PA05-Công an thành phố phổ biến về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đại diện Sở Thông tin và Trruyền thông hướng dẫn công tác ứng cứu sự cố an ninh mạng.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trí Nhân khẳng định, đây là những nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng trên địa bàn quận; thực tập cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, khả năng ứng phó của các lực lượng chuyên trách với những tình huống thực tế về mất an ninh, an toàn thông tin. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn quận.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh tập huấn nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác