Print Thứ Sáu, 11/10/2019 13:55

Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến làm việc với quận Dương Kinh về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND quận Dương Kinh, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế duy trì sự ổn định và phát triển, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất thực hiện là 7.103,6 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch, tăng 16,91% so với cùng kỳ, trong đó: giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng thực hiện là 4.057 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch, tăng 17,09% so cùng kỳ; giá trị thương mại – dịch vụ thực hiện là 2.690 tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch, tăng 19,03% so với cùng kỳ; giá trị nông, lâm, thủy sản thực hiện là 349,6 tỷ đồng, đạt 77,7% kế hoạch, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước là 307.287 triệu đồng, đạt 84,03%; chi ngân sách thực hiện là 196.919 triệu đồng, đạt 70,6% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đất đai, môi trường đạt hiệu quả. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được tăng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu kết luận cuộc làm việc

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, quận tập trung cao cho công tác thu, chi ngân sách; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất công nghiệp khu vực quận quản lý là 712 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn là 238.250 triệu đồng; chi ngân sách là 358.614 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 2.000 lượt người; tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 90,1%; tỷ lệ hộ nghèo là 0,49%; tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh là 96%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 99,8%…

Trong công tác cải cách hành chính năm 2019, từ ngày 1/1/2019 đến 20/8/2019, UBND quận thực hiện 26 nhiệm vụ CCHC, đã hoàn thành 18/26 nhiệm vụ. Quận đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các bộ TTHC tại bộ phận một cửa và trên Cổng Thông tin điện tử của quận. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch hóa các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là trong rà soát, công khai, thực hiện các biện pháp đơn giản hóa TTHC thuộc các lĩnh vực cấp quận quản lý.

Lãnh đạo quận Dương Kinh báo cáo tại cuộc làm việc

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận cố gắng của quận Dương Kinh trong 9 tháng đầu năm 2019, đã nghiêm túc quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để khắc phục những tồn tại năm 2018, phát huy đoàn kết, sáng tạo và chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố. Với công tác CCHC, quận đã quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của quận và các phường trực thuộc; các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 đang triển khai đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của quận đã cơ bản theo đúng chỉ đạo của thành phố; các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản được xây dựng cao hơn năm 2019, tuy nhiên cần rà soát lại hệ thống chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu theo đúng quy định.

Về nhiệm vụ trong quý 4/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của quận đề ra và đề nghị quận cần rà soát, xây dựng lại chỉ tiêu về thu ngân sách, đảo bảo thực hiện theo đúng Chỉ thị của UBND thành phố; tập trung cao cho công tác thu ngân sách, rà soát lại các nguồn thu, có các biện pháp để tránh thất thoát nguồn thu; làm tốt công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt công tác  an sinh xã hội, có kế hoạch đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trong những tháng cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch cũng đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 của quận và đề nghị quận tiếp thu, hoàn thiện lại đảm bảo khoa học, hiệu quả. Trong công tác CCHC, Phó Chủ tịch đề nghị quận tiếp tục quan tâm đến công tác CCHC, rà soát lại các quy trình liên quan đến TTHC đảm bảo nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, quận cần chuẩn bị tốt các nội dung công việc phục vụ Đai hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quận giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo sát chỉ đạo tại Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Kinh tế duy trì sự ổn định và phát triển trong 9 tháng đầu năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác