Print Thứ Sáu, 19/07/2019 09:34

Từ đầu năm đến nay, quận Dương Kinh đặc biệt quan tâm công tác quản lý đất đai, môi trường. Trong 6 tháng, quận cấp 1.033 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp mới 98 hồ sơ, chuyển nhượng và cho tặng, cấp lại 935 hồ sơ.

Quận Dương Kinh tăng cường rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng quỹ đất bãi bồi ven sông, đối tượng thuê đất (ảnh minh họa)

Đồng thời, công tác rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng quỹ đất đai được tăng cường. Cụ thể, quận rà soát 6 tổ chức, cá nhân sử dụng quỹ đất bãi bồi ven sông đoạn từ phường Đa Phúc đến Cầu Rào 1-phường Anh Dũng; 91 tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thuê đất đã có hoặc chưa có Quyết định, hợp đồng thuê đất; 62 cơ sở tín ngưỡng và 21 cơ sở tôn giáo.

Từ đó, quận đề xuất thành phố kiểm tra, làm rõ vi phạm đối với 2 cơ sở tôn giáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, thông báo thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư Bến xe khách liên tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Phòng PCCC số 1.

Bên cạnh đó thẩm tra hồ sơ, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 7 công ty; phối hợp kiểm tra 5/21 công ty trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường…

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: Cấp 1.033 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác