Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:22

Tại hội nghị sơ kết 2 năm (2016- 2017) thực hiện phong trào “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” diễn ra sáng 14-9, UBND quận Dương Kinh biểu dương 11 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Lê Lương trao chứng nhận tặng 11 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.


Các đơn vị triển khai thực hiện phong trào gắn với 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết quả thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong số 42 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả đăng ký triển khai cụ thể: năm 2016 có 16 đơn vị, đạt 38%; năm 2017 có 41 đơn vị, đạt 98%; 8 tháng năm 2018 có 36 đơn vị, đạt 85%. Qua đánh giá, chấm điểm tiêu chí thực hiện, có 14 đơn vị đủ điều kiện bình xét, trong đó có 11 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa gồm: cơ quan Quận ủy; cơ quan dân vận quận; Thanh tra quận; Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục- đào tạo; Phòng Lao động- thương binh và xã hội; Phòng Văn hóa- thông tin; các trường tiểu học: Hải Thành, Tân Thành; các trường mầm non: Anh Dũng, Tân Thành. Chưa có doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa.


Văn Lượng – Báo Hải Phòng 15/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh biểu dương 11 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác