Print Chủ Nhật, 10/03/2019 15:51

Sáng 7-3, quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động các phong trào thi đua năm 2019. Tới dự có các đồng chí Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy; Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh.

Đồng chí Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy Dương Kinh trao Cờ thi đua của UBND TP tặng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thanh tra quận và UBND phường Hải Thành đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng quận Dương Kinh đạt nhiều kết quả nổi bật. UBND quận đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36/CT-UBND  của UBND TP vê phát động phong trào thi đau yêu nước; số lượng, chất lượng cuộc thi đua đều tăng, thu hút được đông đảo các lực lượng quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tặng Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có một số tồn tại như việc hưởng ứng các phong trào thi đua có nơi còn chưa tích cực, hình thức.

Đồng chí Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh trao danh hiệu

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2018 tặng các cá nhân

 Ghi nhận những kết quả đạt được, 3 tập thể được UBND TP tặng Cờ thi đua , 2 tập thể được thành phố tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; 28 tập thể lao động tiên tiến, 29 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 4 tập thể và 33 cá nhân được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019, quận Dương Kinh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt tuyên truyền; gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp, được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Các danh hiệu thi đua khi được công nhận, tôn vinh phải thực sự tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, nhân rộng, là động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Dương Kinh: 3 tập thể được UBND TP tặng Cờ thi đua
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác