Print Thứ Ba, 26/05/2020 07:55 Gốc

Năm qua, triển khai công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Quận đoàn Kiến An đã tiếp tục đầu tư, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng.

Đồng thời đơn vị chú trọng duy trì, phát triển các mô hình CLB tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên; Tăng cường sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh thiếu niên. Chú trọng nâng cao hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên các cấp; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Kết nạp Đảng viên mới tại các tổ dân phố

Đáng chú ý, để tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, song song với việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Quận đoàn quan tâm phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhờ đó, trong năm, toàn quận Kiến An có 102 đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, 80 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận đoàn Kiến An: 80 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác