Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:28

Ban Thường vụ Quận đoàn Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Các đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Tại hội nghị, 111 cán bộ Đoàn chủ chốt của 21 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn quận Dương Kinh đã được thông tin nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Dương Kinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Qua đó, tạo điều kiện để các cán bộ Đoàn chủ chốt tiếp cận và cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Đại hội Đoàn tới đoàn viên, thanh niên. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới và khó cũng như những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Xuân Hạ – Báo an ninh Hải Phòng ngày 17/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận đoàn Dương Kinh Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác