Print Thứ Năm, 12/12/2019 11:01 Gốc

Thông tin từ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận Đồ Sơn, trong thời gian vừa qua, công tác dạy nghề và lao động việc làm trên địa bàn quận luôn được chú trọng.

Theo đó,  phòng đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên quận, rà soát nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019, mở 7 lớp bồi dưỡng gồm: 4 trồng trọt, chăn nuôi cho lao động nông thôn…và 3 lớp nghiệp vụ khách sạn du lịch cho lao động trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu với UBND quận chỉ đạo triển khai và phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Quận, giải ngân cho vay vốn giảm nghèo, HSSV, giải quyết việc làm… thông qua hoạt động ủy thác các tổ chức chính trị – xã hội với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, tạo việc làm cho 345 lao động. Qua đó, giải quyết nhu cầu vốn hỗ trợ các hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng thu nhập.

Đồng thời, quận đã giải quyết việc làm ước thực hiện cho 1.700 lao động, đạt 100% kế hoạch năm; số lao động qua đào tạo trên địa bàn quận ước đạt 75% hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong năm, quận đã thực hiện đăng ký hợp đồng lao động cho 177 lao động tại các cơ sở có sử dụng lao động trên địa bàn.

NP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Tỷ lệ giải quyết việc làm đạt 100%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác