Print Thứ Năm, 28/11/2019 15:22 Gốc

Thông tin từ phòng Kinh tế, quận Đồ Sơn, năm 2019, tổng giá trị thủy sản ước đạt 626,9 tỷ đồng, bằng 101,88% kế hoạch năm, đạt 99,17% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thủy sản ước đạt 15.500 tấn, bằng 101,97% kế hoạch năm, đạt 99,07% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngư dân Đồ Sơn chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi

Cụ thể, về sản lượng khai thác, cả năm ước đạt 9.500 tấn, bằng 101,6% kế hoạch năm, đạt 95% so với cùng kỳ năm 2018. Về giá trị khai thác, cả năm ước đạt 439 tỷ đồng, bằng 101,62% kế hoạch năm, đạt 96,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo thông tin từ Phòng kinh tế, tính đến tháng 11-2019, trên địa bàn có tổng số 181 tàu cá với 658 lao động. Thu nhập bình quân của mỗi lao động khai thác thủy sản là 8 triệu đồng/người.

Trong năm, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền tới ngư dân về Luật thủy sản năm 2017; các nghị định, chỉ thị của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và một số văn bản liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; các quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản trên tàu cá. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, làm giàu cho kinh tế địa phương.

NP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Tổng giá trị thủy sản cả năm ước đạt 626,9 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác