Print Thứ Tư, 03/07/2019 09:34

UBND quận Đồ Sơn cho biết vừa ban hành công văn số 1166/UBND-NV về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải. Cụ thể, UBND quận đã thống nhất phương án nhập phường Vạn Sơn với phường Ngọc Hải thành phường Hải Sơn, trụ sở đặt tại phường Ngọc Hải (cũ). Đồng thời, thống nhất việc thực hiện nhập hai phường Vạn Sơn với phường Ngọc Hải là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Trước đó, thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố, qua kết quả rà soát quận Đồ Sơn có 1 đơn vị hành chính cấp phường là phường Vạn Sơn chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số phải thực hiện sắp xếp theo yêu cầu. Dân số phường Vạn Sơn có 5.996 người, thấp hơn so với ½ quy định (15.000 người) là 9004 người; diện tích có 2,2233 km2, thấp hơn so với ½ tiêu chí quy định (5,5 km2) là 3,2767 km2.

Phường Vạn Sơn giáp với phường Ngọc Hải, ranh giới được xác định rõ ràng, không chồng lấn. Diện tích của phường Ngọc Hải chỉ đạt 3,4998 km2 (chỉ đạt 63,63% so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13). Trong khi đó 5/7 phường còn lại đều vượt 100% tiêu chí diện tích so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Do đó, việc sáp nhập để đảm bảo diện tích của phường Ngọc Hải vượt 100% tiêu chí; phường Vạn Sơn sáp nhập toàn phần với phường Ngọc Hải thuận tiện trong việc không phải điều chỉnh đường địa giới hành chính cấp phường.

Sau khi sáp nhập, diện tích đất phường mới đạt 5,7231 km2 (đạt 104,01% so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13), dân số đạt 14.049 người (đạt 90,47% so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13).

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Thống nhất phương án sáp nhập 2 phường Vạn Sơn với phường Ngọc Hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác