Print Thứ Hai, 05/08/2019 17:30

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2019 là 79,4 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán thành phố, 48,9% dự toán HĐND. Hiện quận đang phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 do UBND thành phố và HĐND quận giao.

Theo đó, thuế ngoài quốc doanh là 14,7 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán thành phố, 37,9% dự toán HĐND; thu quốc doanh là 3,9 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán thành phố, 39,1% dự toán HĐND; thu tiền thuê đất là 12,3 tỷ đồng, đạt 49,2% dự toán thành phố, 41% dự toán HĐND; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 3,08 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán thành phố; 102,7% dự toán HĐND; thu tiền sử dụng đất là 23,2 tỷ đồng, đạt 77,4% dự toán thành phố, 58% dự toán HĐND; lệ phí trước bạ là 6,7 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán thành phố, 35,1% dự toán HĐND; thuế thu nhập cá nhân là 4,5 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán thành phố, 59,9% dự toán HĐND; thu phí và lệ phí là 7,5 tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán thành phố, 94,2% dự toán HĐND.

Được biết, 6 tháng năm 2019, quận Đồ Sơn đã hoàn thiện các nội dung chi ngân sách, quyết toán ngân sách năm 2018; công khai số liệu Dự toán ngân sách quận Đồ Sơn năm 2019 và chi chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư, Luật ngân sách nhà nước…

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Tập trung cao cho công tác thu ngân sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác