Print Thứ Bảy, 25/05/2019 08:58

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, 4 tháng năm 2019, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.945 tấn, bằng 33,25% kế hoạch quận; tổng giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản và dịch vụ đạt 61.000 triệu đồng, bằng 33,3% so với kế hoạch quận.

Trong đó, chỉ tính trong tháng 4 năm 2019,  sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 380 tấn; giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản và dịch vụ đạt 15.600 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, các hộ nuôi thủy sản đã tiến hành thả giống sau Thanh minh.

Đối với nuôi tôm thẻ chân trắng vụ Xuân Hè, đã có 15 hộ thả giống với diện tích 15 ha, lượng giống thả 60 vạn con, mật độ thả giống từ trung bình 60 con/m2.

Hiện phòng Kinh tế quận tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản các kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh cho thủy sản nuôi, thực hiện lấy mẫu giám sát dịch bệnh thủy sản theo quy định.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.945 tấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác