Print Thứ Sáu, 14/06/2019 17:52

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố, tại cuộc họp bàn công tác quản lý nhà nước về du lịch theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Đồ Sơn đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND các phường tập trung thực hiện chỉ đọa của thành phố tại Chỉ thị số 12/CT- UBND “Về việc đảm bảo trật tự đường hè và mỹ quan đô thị”; Công văn số 2811/UBND – DL “Về việc quản lý và khai thác bãi tắm khu II Đồ Sơn”; Công văn số 3057/UBND-DL, ngày 27-5-2019 “Về việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch Đồ Sơn”.

Bãi tắm khu 2 Đồ Sơn

Trong đó, UBND quận yêu cầu không đậu, đỗ xe trên vỉa hẻ, dưới lòng đường (đoạn đường từ ngã 3 Con Hươu đến nhà nghỉ C54); không triển khai phương án kinh doanh trên vỉa hè sau giờ hành chính đối với 48 hộ theo chỉ đọa của UBND thành phố tại công văn số 2811/UBND-DL.

Đối với hoạt động kinh doanh bãi biển, UBND quận yêu cầu các cơ sở phải thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố và đúng với phương án kinh doanh được phê duyệt.

Tập trung khai thác biện pháp xử lý xả rác, xả chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường bãi tắm và môi trường du lịch; không bố trí, tập kết xe đẩy rác tại vỉa hè khu du lịch, bố trí các thùng thu gom rác đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, mỹ quan đô thị, yêu cầu các cơ sở kinh doanh có thùng đựng rác thải và đặt đúng nơi quy định.

Đặc biệt, UBND quận nghiêm cấm việc chặn đầu xe, chèo khéo khách du lịch, bán hàng rong…

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Nghiêm cấm việc chặn đầu xe, chèo khéo khách du lịch, bán hàng rong
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác