Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:51

Trong 6 tháng năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính được UBND quận Đồ Sơn triển khai tới các đơn vị và đạt được kết quả tốt.

Theo đó, quận đã niêm yết đủ và đúng theo trình tự, quy định thủ tục hành chính của 15 lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND quận; kiểm tra hướng dẫn các phường cập nhật, bổ sung, thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường.

Đặc biệt, 6 tháng năm 2018, quận đã chỉ đạo cập nhật, niêm yết công khai 138 thủ tục hành chính (cấp huyện) và 64 thủ tục hành chính (cấp xã) mới chuẩn hóa do UBND thành phố ban hành; niêm yết danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo đúng quy định.

Đồng thời, quận cũng ban hành kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận, đưa vào kết hoạch rà soát 10 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực có đối tượng tác động lớn như đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai; cấp phép xây dựng; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội; người có công; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; thành lập và hoạt động của trường học tư thục; đăng ký và quản lý hộ tịch; tiếp công dân, phòng chống tham nhũng để kịp thời phát hiện, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định.

NP – Báo an ninh Hải Phòng ngày 30/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác