Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:39

Sáng 18-7, Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-7

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hôi, quốc phòng – an ninh quận 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tờ trình về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quận 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2017; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình về việc sửa đổi mục 9, phần IV, điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 20-7-2017 của HĐND quận về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế thủy sản quận Đồ Sơn giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận; báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Thường trực HĐND quận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tờ trình giám sát năm 2019 của HĐND quận…

Theo báo cáo của UBND quận, 6 tháng năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt tiến độ, kế hoạch và tăng cao so cùng kỳ như: Tổng giá trị sản xuất cac ngành kinh tế tăng 14,17%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 33,3%; giá trị sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản tăng 5,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,4%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,3% so với cùng kỳ. 

Theo chương trình làm việc, trong 2 ngày 18 và 19-7, kỳ họp sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ; chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết quan trọng để đưa quận tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện.

Hải Ngân – An ninh Hải Phòng 18/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa V
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác