Print Chủ Nhật, 13/10/2019 10:14

Thời gian qua, quận Đồ Sơn đã triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho các tàu cá tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, về chính sách bảo hiểm thân tàu theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến tháng 9-2019, trên địa bàn quận có 15 chủ tàu cá mua bảo hiểm thân tàu theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP với tổng số tiền trên 346 triệu đồng.

Về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của HĐND, tính đến tháng 9-2019, UBND quận đã hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND cho 15 chủ tàu cá (thuộc phường Ngọc Hải) với tổng số tiền trên 173 triệu đồng. Cụ thể, đợt 1 hỗ trợ cho 9 chủ tàu cá với tổng số tiền gần 53 triệu đồng;  đợt 2 hỗ trợ cho 6 chủ tàu cá với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Được biết, tính đến tháng 9-2019,  tổng số tàu cá toàn quận là 181 chiếc, trong đó, tàu cá trên 90 Cv  là 41 chiếc, tàu cá từ 20 – 90 Cv  là 71 chiếc, tàu cá dưới 20 Cv là 69 chiếc.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Hỗ trợ trên 173 triệu đồng kinh phí mua bảo hiểm thân tàu theo nghị quyết số 49/NQ-HĐND
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác