Print Thứ Tư, 03/06/2020 14:10 Gốc

Thông tin từ phòng kinh tế quận Đồ Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song 5 tháng năm 2020, khai thác thủy sản trên địa bàn vẫn tương đối ổn định. Cụ thể, tổng giá trị thủy sản đạt 289.855 triệu đồng, bằng 45,13% kế hoạch năm; tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đạt 12.110 tấn, bằng 74,3% kế hoạch năm.

Trong đó, giá trị khai thác thủy sản trong tháng 5 ước đạt 38.600 triệu đồng, tổng giá trị khai thác thủy sản 5 tháng đạt 197.920 triệu đồng, bằng 44,83% so với kế hoạch quận. Sảng lượng khai thác thủy sản tháng 5 ước đạt 710 tấn, tổng sản lượng khai thác thủy sản 5 tháng đạt 9.000 tấn, bằng 94,24% so với kế hoạch quận.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngư dân Đồ Sơn vẫn tập trung cho khai thác thủy sản.

Trong tháng 5, địa phương có 11 tàu khai thác xa bờ đi lướt vét, năng suất bình quân đạt 4 tấn/tàu/nước; thu nhập bình quân 11 triệu/lao động/nước; các phương tiện nghề đáy, lưới cá ven bờ, nghề lười lồng đạt thu nhập bình quân 9 triệu/lao động/tháng.

Cũng theo Phòng kinh tế, năm 2020, ngư dân Đồ Sơn được mùa sứa biển. Tổng sản lượng sứa 4 tháng năm 2020 đạt 6.770 tấn; giá trị khai thác sứa đạt 11,6 tỷ đồng. Sản lượng sứa xuất khẩu đạt 800 tấn, giá trị sứa xuất khẩu đạt 25,6 tỷ đồng.

NP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Giá trị sứa xuất khẩu đạt 25,6 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác