Print Thứ Tư, 29/03/2023 10:15 Gốc

Sáng 29/3, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ quận nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo”, Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, cùng các quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy nhấn mạnh: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo rất quan trọng và cần thiết, bởi khi biết lắng nghe, trân trọng, tin tưởng dân thì sẽ có hướng xử lý linh hoạt, kịp thời. Mỗi cán bộ tiếp dân cần hiểu thấu suốt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Đồng chí đề nghị cán bộ tiếp công dân cần có những hiểu biết pháp luật về bảo mật thông tin cho người tố cáo; quan tâm xem xét, giải quyết đúng thời hạn các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân… Bên cạnh đó, đối với những đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ để kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật thì cũng phải có thái độ kiên quyết để xử lý nghiêm khắc.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác