Print Thứ Hai, 14/10/2019 20:21

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Đồ Sơn được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận một cửa quân, phường và các cơ quan nhà nước được quan tâm, đầu tư theo đúng quy định.

Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận quan phần mềm một cửa điện tử tại quận Đồ Sơn là 1175 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 913 hồ sơ, đang giải quyết 162 hồ sơ. Tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp là 2007 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 5 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 1890 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 117 hồ sơ.

Tại các phường, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử là 2208 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2023 hồ sơ, đang giải quyết 185 hồ sơ. Tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp là 16332 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 16328 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 16311 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 21 hồ sơ.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác