Print Thứ Sáu, 26/05/2023 10:25 Gốc

UBND quận Đồ Sơn vừa có Thông báo công khai danh sách và sơ đồ hiện trạng các bãi nuôi trồng thủy sản (ngao) trên khu vực biển, khu vực đất có mặt nước ven biển thuộc địa bàn quận Đồ Sơn.

Thời hạn Thông báo, từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 10/6/2023, tại trụ sở UBND các phường thuộc quận Đồ Sơn, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận; UBND xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy); Cổng Thông tin điện tử quận Đồ Sơn; Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách và sơ đồ hiện trạng các bãi nuôi trồng thủy sản (ngao) thuộc địa bàn quận Đồ Sơn, các tổ chức, cá nhân liên quan đến các bãi nuôi trồng thủy sản (ngao) có nội dung cần khai báo hoặc ý kiến phản ánh về ranh giới, mốc giới, vị trí bãi nuôi trồng thủy sản (ngao) thể hiện trên sơ đồ hiện trạng, đề nghị đến trụ sở UBND phường có liên quan (Bàng La, Ngọc Xuyên, Hải Sơn) hoặc Phòng Kinh tế quận Đồ Sơn (ông Ngô Việt Đông, Trưởng phòng, số điện thoại 0902.936.888) để kiểm tra, cung cấp thông tin, xác minh, trả lời theo thẩm quyền.

Hết thời hạn trên UBND quận Đồ Sơn sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, mọi việc khai báo thêm sẽ không được giải quyết.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo số 134/TB-UBND

2. Sơ đồ hiện trạng các bãi nuôi ngao trên khu vực đê biển 1

3. Sơ đồ hiện trạng các bãi nuôi ngao trên khu vực đê biển 2

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn công khai danh sách và sơ đồ hiện trạng các bãi nuôi trồng thủy sản (ngao) trên khu vực biển, khu vực đất có mặt nước ven biển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác