Print Thứ Ba, 23/07/2019 15:22

6 tháng năm 2019, quận Đồ Sơn đã chú trọng trong công tác nuôi trồng thủy sản, tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn.

Cụ thể, qua công tác phối hợp với Đoàn Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra sản xuất kinh doanh giống thủy sản xác định, trên địa bàn quận có 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Trong đó có 2 cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống theo quy định, 4 cơ sở chưa đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống, còn thiếu các giấy tờ theo quy định.

Quận cũng tổ chức 4 buổi kiểm tra thực tế bãi ngao của một số hộ nuôi ngao tự phát tại khu vực bãi triều Đồ Sơn; phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND phường Ngọc Xuyên tổ chức tiếp nhận, phân bổ, cấp phát 970 lít hóa chất hỗ trợ xử lý diện tích tôm nuôi bị nhiễm bệnh cho 4 hộ với diện tích 4,22 ha. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản các kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh cho thủy sản nuôi, thực hiện lấy mẫu giám sát dịch bệnh thủy sản theo quy định; thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: Chú trọng trong công tác nuôi trồng thủy sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác