Print Thứ Ba, 23/07/2019 10:27

Thông tin từ Phòng kinh tế (quận Đồ Sơn) cho biết, thực hiện Quyết định số 3542/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm thân tàu năm 2018 theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quận Đồ Sơn có 36 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên và bảo hiểm thân tàu với tổng số tiền hỗ trợ là 108.834.251 đồng.

Cụ thể, trên địa bàn quận đã có 264 thuyền viên thuộc 35 tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên với số tiền là 79,2 triệu đồng; 1 tàu cá có công suất trên 400 CV được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu với số tiền là 29.634.251 đồng.

Cũng tính đến thời điểm hiện tại, 9 chủ tàu cá đã mua bảo hiểm thân tàu theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ với tổng số tiền là 105.705.750 đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ  theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ là 52.852.875 đồng; ngân sách quận hỗ trợ theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của HĐND quận là 52.852.875 đồng. Việc hiện chính sách hỗ trợ này đã giúp cho các ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế địa phương.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn:  264 thuyền viên được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác