Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:01

Thời gian vừa qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận Đồ Sơn đã phát huy được vai trò và hiệu quả, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 1 năm mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn

Theo đó, quận đã chú trọng công tác xây dựng mô hình mới có chiều sâu và phù hợp với thực trạng tình hình trên địa bàn quận, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, động viên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến nhằm khích lệ tinh thần quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

6 tháng năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy – UBND quận, Cơ quan Thường trực BCĐ 799 quận đã tham mưu cho chính quyền địa phương và các cơ sở xây dựng mới 1 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ “Liên kết bảo đảm ANTT giữa chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ven biển” tại phường Vạn Hương, Đồ Sơn; tham mưu nhân rộng mô hình “Chung tay cảm hóa, hướng nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” tại phường Ngọc Xuyên.

Đồng thời, CAQ cũng chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho Đảng ủy – UBND cùng cấp tổ chức sơ kết hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Đồ Sơn có 15 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được triển khai tại 17 lượt địa phương, trong đó có 11 lượt mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, 6 lượt mô hình không còn phát huy tác dụng đã được UBND quận chỉ đạo Cơ quan Thường trực BCĐ 799 quận tham mưu để thanh loại.

NP – Báo an ninh Hải Phòng 08/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: 11 lượt mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động có hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác