Print Thứ Hai, 13/07/2020 09:20 Gốc

Từ đầu tháng 7, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng đồng loạt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020÷2025.

Theo kế hoạch, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo cơ bản hoàn thành đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy trong tháng 7 này, trước 1 tháng so với kế hoạch tiến độ đề ra ban đầu. Bởi thế, những ngày này, không khí náo nức, vui mừng, phấn khởi cùng các phong trào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội lan tỏa khắp nơi. Thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở và 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở cùng sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo về mọi mặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng là nền tảng, là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng tới đại hội Đảng các cấp với sự kỳ vọng lớn lao và niềm tin tưởng tuyệt đối.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020÷2025 biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, nghiêm túc, trách nhiệm cao

Năm 2020, Thành ủy Hải Phòng xác định, bên cạnh tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị. Thực chất, các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp được Thành ủy Hải Phòng triển khai từ giữa năm 2019, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng, tác động một phần nhưng về cơ bản các đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở của Hải Phòng được tổ chức thành công với hiệu quả, trách nhiệm và chất lượng cao, thậm chí còn vượt trước thời gian.

Có được kết quả đó là nhờ Thành ủy Hải Phòng đã có sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, kỹ càng, nghiêm túc tất cả các công việc liên quan tới đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chủ động, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị bảo đảm đồng bộ, thống nhất và luôn được bàn bạc công khai, dân chủ, đạt sự thống nhất cao trước khi ban hành. Cụ thể, Kế hoạch số 179 ngày 3-6-2019 về tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 được thông qua tại Hội nghị Thành ủy; Thông tri số 36 ngày 28-6-2019 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020÷2025 tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội 13 của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy bàn thảo, cho ý kiến nhiều lần tại các hội nghị; Phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến nhiều lần trước khi thông qua tại Hội nghị Thành ủy.

Bên cạnh đó, Thành ủy, các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp với nhiều đổi mới về hình thức, đạt hiệu quả cao. Ngày 11-7-2019, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố bằng hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu với tổng số trên 4.100 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Chỉ thị 35, các văn bản của Trung ương và Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, bài viết “Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng” ngày 6-6-2019 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được sao gửi và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng chi bộ.

Tiếp theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quyết định thành lập 3 tiểu ban Đại hội 16 Đảng bộ thành phố (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ) và 9 tổ giúp việc các tiểu ban; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và thành lập 35 tổ công tác của Thành ủy để chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc. Trong triển khai nhiệm vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên làm việc với các đảng ủy trực thuộc để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Thường trực Thành ủy thường xuyên giao ban với 35 tổ công tác để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các cấp. Các cấp ủy cơ sở cũng triển khai các công việc chuẩn bị đại hội cũng theo tinh thần rất khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả cao.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền về đại hội được Thành ủy và các cấp ủy chú trọng thực hiện gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các công trình, dự án thiết thực chào mừng đại hội Đảng. Hệ thống tuyên giáo, dân vận, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, thu hút sự quan tâm, tạo không khí phấn khởi, tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp. Các cơ quan báo chí tập trung cao, dành phần lớn diện tích, thời lượng để tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, bao trùm tất cả các lĩnh vực, thu hút sự quan tâm chú ý theo dõi và cổ vũ của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới, nâng cao chất lượng 2 vấn đề cốt lõi

Văn kiện đại hội và công tác nhân sự là 2 vấn đề cốt lõi của mỗi kỳ đại hội Đảng, được Thành ủy Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, văn kiện đại hội các cấp và Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên tại các đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả. Cụ thể, Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, trọng tâm là Báo cáo chính trị được triển khai xây dựng với quy trình khoa học, bám sát yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, đã chú trọng khảo sát thực tiễn, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 trên các lĩnh vực công tác; gắn chặt với Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược giai đoạn 2020÷2025; tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Báo cáo chính trị Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố trải qua hàng chục lần dự thảo mới phát hành tới các đảng bộ trực thuộc để tổ chức thảo luận tại đại hội.

Cũng với tinh thần đó, văn kiện đại hội được các cấp ủy Đảng cơ sở xây dựng có nhiều đổi mới về kết cấu, nội dung và phương pháp biên tập; thống nhất tư tưởng chỉ đạo, định hướng phát triển của văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, bảo đảm sát đúng với địa phương, đơn vị, nhất là trong việc xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, khi phê duyệt đề án đại hội các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy rất chú trọng đến bảo đảm chất lượng văn kiện, đã nghiêm khắc yêu cầu một số đơn vị bổ sung, củng cố, nâng cao chất lượng văn kiện. Việc tổ chức thảo luận các dự thảo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng và văn kiện đại hội cấp trên tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đạt chất lượng cao hơn, có giá trị thiết thực để cấp ủy cấp trên tiếp thu, hoàn thiện văn kiện đại hội.

Theo đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, điểm mới của kỳ đại hội này là chương trình hành động của mỗi tổ chức Đảng phải xây dựng ngay, là một trong những nội dung quan trọng thuộc văn kiện đại hội (khác với các kỳ đại hội trước là sau khi có nghị quyết đại hội mới xây dựng chương trình hành động). Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định, đây là việc mới, rất khó bởi chương trình hành động phải lượng hóa các chỉ tiêu được đề ra cho 5 năm tới, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, đơn vị, thành phố, đất nước. Điều đáng mừng là việc xây dựng chương trình hành động tại các đại hội được Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm cao, hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển thành phố được thể hiện rất rõ tại Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 16 Đảng bộ thành phố nên hầu hết đều đáp ứng yêu cầu, chất lượng cao. Sự đổi mới này giúp các chủ trương, quyết sách được đề ra tại đại hội có thể sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Hơn nữa, việc thảo luận về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội quy tụ được trí tuệ, sự đoàn kết nhất trí của các đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận văn kiện tại đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Thường trực Thành ủy đã cho ý kiến về phương án nhân sự 35/35 đảng bộ trực thuộc. Nhân sự các đảng bộ trực thuộc được chuẩn bị đúng quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, tỷ lệ, số dư và đã triển khai thực hiện quy trình giới thiệu theo đúng quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Những vấn đề vướng mắc đều được giải quyết kịp thời, bảo đảm khách quan, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà cho biết: Công tác đánh giá, thẩm định nhân sự đại hội được đặc biệt quan tâm, bảo đảm liên thông, liên tục, nhiều chiều, theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định, quy trình; bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất. Chưa có nhiệm kỳ nào công tác nhân sự được làm kỹ như nhiệm kỳ này. Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp nghe 2 lần về công tác cán bộ gồm cho chủ trương lần đầu, sau đó các đảng bộ xây dựng đề án, thực hiện các quy trình (trường hợp nào phiếu tín nhiệm thấp không được chấp nhận), sau đó mới phê duyệt. Có một số đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy nghe tới 6 lần, giải quyết, xử lý tận gốc những vấn đề đặt ra liên quan tới công tác nhân sự. Trước đó, Thành ủy Hải Phòng tiến hành luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, là cơ sở để bảo đảm công tác nhân sự đại hội đạt được phương án tối ưu nhất.

Đối với việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên cũng có những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể với nhiều nét mới, tuân thủ theo quy định Điều lệ Đảng với 3 nguyên tắc: số lượng đảng viên; số tổ chức cơ sở Đảng và tính đặc thù. Vì thế, số lượng đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên của các địa phương khác hẳn các nhiệm kỳ trước, không cào bằng mà có tiêu chí, quy định, có nơi tăng nhưng cũng có nơi giảm, bảo đảm để các đại biểu dự đại hội cấp trên là những người thực sự tiêu biểu, có điều kiện, khả năng tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề của đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh: Văn kiện đại hội Đảng và công tác nhân sự được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá 3 nhiệm kỳ gần đây, kết hợp với yêu cầu thực tế hiện nay và định hướng phát triển những năm tới nên rất kỹ lưỡng, bài bản, công phu, chi tiết, đáp ứng tốt nhất các quy định của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng./.

(Còn tiếp)

Hồng Thanh – Kim Oanh – Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Qua thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Hải Phòng: Tạo khí thế phấn khởi, niềm tin về sự phát triển bứt phá của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác