Print Chủ Nhật, 25/08/2019 15:40

Thông tin từ UBND phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) cho biết, 7 tháng năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tương đối ổn định. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường là 576,264 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch quận, bằng 81% kế hoạch HĐND phường.

Theo đó, tiền thuế đất phi nông nghiệp là 375,143 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch quận, bằng 104% kế hoạch HĐND phường; tiền thuê đất là 14 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch quận; thu hoa lợi và thu khác là 71,924 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch quận, bằng 60% HĐND phường; thu sổ xố là 87,560 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch quận, bằng 56% kế hoạch HĐND phường; thu phí lệ phí là 27,637 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch quận, bằng 43% kế hoạch HĐND phường…

Trong thời gian tới, phường Ngọc Xuyên tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thu hoa lợi công sản, phí lệ phí, thu sổ xố, tiếp tục thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân; xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phường năm 2020. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Thu ngân sách trên địa bàn đạt 85% kế hoạch quận giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác