Print Thứ Tư, 17/04/2019 19:47

Tính đến hết tháng 3-2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn tiếp tục ổn định, quốc phòng – an ninh được đảm bảo; một số chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt kết quả tốt.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước thực hiện là 10,3 tỷ đồng, đạt 19,25 % kế hoạch quận giao. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 9,66 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch quận giao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện là 7,565 tỷ đồng, đạt 36,9 % kế hoạch quận giao. Giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản ước thực hiện 11,138 tỷ đồng, đạt 21,7 % kế hoạch quận giao.

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 2,676 tỷ đồng, đạt 20 % kế hoạch quận giao; giá trị lâm nghiệp 112 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch quận giao.

Giá trị nuôi trồng thủy sản ước thực hiện 8,13 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch quận giao; giá trị khai thác ước thực hiện 220 triệu đồng, đạt 22 % kế hoạch quận giao.

Đặc biệt, tổng thu NSNN tại địa bàn là hơn 408 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch quận giao; thu cân đối ngân sách là hơn 350 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch quận giao; thuế đất phi nông nghiệp là hơn 320 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch; tiền thuê đất là 14 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; thu sổ xố là hơn 53 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch; thu phí lệ phí là hơn 8 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch.

Trong những tháng tiếp theo, phường Ngọc Xuyên tiếp tục phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quản lý đất đai – đô thị, VSMT, GPMB…, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Thu ngân sách nhà nước đạt 60% kế hoạch giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác