Print Thứ Bảy, 02/03/2019 09:20

Năm 2018, phường Ngọc Hải đã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 2-2-2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 49/NĐ-HĐND, ngày 19-7-2018 của HĐND quận.

Những chuyến hàng được ngư dân chuyển về đất liền sau nhiều ngày ra khơi đánh bắt

Theo đó, phường đã lập hồ sơ bảo hiểm thân tàu cho 26 tàu có công suất từ 90CV trở lên, cấp thẻ bảo hiểm thuyền viên cho 219 thuyền viên. Đồng thời, phối hợp với UBND quận tổ chức chi trả cho 1 chủ phương tiện đã mua bảo hiểm thân tàu theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 2-2-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản với số tiền 8.009.000 đồng.

Nhờ làm tốt chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản nên mặc dù trong năm thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, ngư lưới cụ tăng cao, ngư trường cạn kiệt song ngư dân trên địa bàn vẫn hang say lao động sản xuất, quyết tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn): Hỗ trợ phát triển thủy sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác