Print Thứ Sáu, 14/06/2019 17:47

Sáng 13-6, phường Minh Đức tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong tác chiến khu vực phòng thủ của địa phương.

Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị

Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn trong tác chiến khu vực phòng thủ. Nội dung cuộc diễn tập đã thể hiện sự thống nhất cao về nguyên tắc “Đảng lãnh đạo; chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”; trong đó, lực lượng Công an, Quân sự làm nòng cốt.

Đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo vệ khu vực phong thủ.

Cuộc diễn tập được thực hiện đúng nội dung, kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phường Minh Đức (Đồ Sơn): Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác