Print Thứ Năm, 20/06/2019 15:12

Thời gian qua, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) tiếp tục ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 là 8.083 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 38.216 triệu đồng đạt 44,96% kế hoạch năm 2019; Giá trị sản xuất nông nghiệp – Thuỷ sản tháng 5 ước đạt 9.450 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 63.360 đạt 51% kế hoạch; Doanh thu ngành dịch vụ và tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 là 6.700 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 38.600 triệu đồng đạt 49,49% kế hoạch năm 2019.

Trong đó, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản là 5.900 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 30.700 triệu đồng, đạt 48,8% kế hoạch; Sản lượng khai thác thủy sản tháng 62 tấn, lũy kế 5 tháng 337 tấn đạt 42% kế hoạch; Giá trị khai thác 2.900 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 12.700 triệu đồng đạt 36% kế hoạch; Sản lượng nuôi trồng thủy sản là 30 tấn, lũy kế 5 tháng 234 tấn đạt 40% kế hoạch; Giá trị nuôi trồng và dịch vụ 3.000 triệu đồng, lũy kế 5 tháng 18.000 triệu đồng,  đạt 64,5% kế hoạch; Diện tích nuôi trồng thủy sản là 55 ha, đạt 100% kế hoạch.

Trong những tháng tiếp theo, phường Hợp Đức tiếp tục triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp và quỹ PCTT; hoàn thiện hồ sơ hợp thức các thửa đất dôi dư trên địa bàn; Thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn giữa UBND phường với Đội Thanh tra xây dựng số 7 và QLĐT quận trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị…

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phường Hợp Đức (Đồ Sơn): Giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt 51% kế hoạch
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác