Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện phương án tuyển sinh đối với học sinh lớp 6 theo đúng các quy định hiện hành.


Ảnh minh họa

Theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh đối với học sinh lớp 6 được thực hiện như sau: Nếu số học sinh đăng ký học tại trường THCS ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu được giao thì thực hiện tuyển sinh theo quy định. Nếu số hồ sơ đăng ký học nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh do UBND quận/huyện giao bao gồm cả hồ sơ đúng tuyến và hồ sơ trái tuyến, nhà trường báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện xem xét, tham mưu với Chủ tịch UBND quận/huyện quyết định phương án tuyển sinh theo các thứ tự ưu tiên: tuyển những học sinh đúng tuyến trên địa bàn xã/phường theo quy định của UBND quận/huyện (căn cứ vào hộ khẩu và có xác nhận đang sinh sống tại nơi đăng ký hộ khẩu). Với những thí sinh trái tuyến, căn cứ vào điểm trung bình của 8 bài kiểm tra cuối lớp 5 để xét bổ sung từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp một số học sinh ở chỉ tiêu cuối cùng nếu có điểm trung bình bằng nhau thì xét tiếp chỉ số phụ là điểm trung bình các bài kiểm tra năm lớp 4.

Những trường có nhu cầu xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực học sinh, phải xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo và được UBND quận/huyện phê duyệt, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phương án tuyển sinh đối với học sinh lớp 6
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác