Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:01

Quý II/2018, công tác tổ chức cán bộ của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc -CATP được sắp xếp cơ bản ổn định phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng nguyện vọng, năng lực sở trường của CBCS.

Đội ngũ CBCS có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn chung CBCS có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên có ý thức tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có CBCS vi phạm kỷ luật.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong quý, có mặt công tác chuyên môn nổi trội được Bộ Công an, UBND thành phố, Giám đốc CATP và nhân dân đánh giá cao như: Mô hình liên kết bảo đảm ANTT tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Đặc biệt, Hội nghị sơ kết 2 năm mô hình, Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo mời 12 tỉnh, thành phố đại diện cho toàn quốc, các thành phố thuộc cụm thi đua số 1 Bộ Công an về dự, nghiên cứu, vận dụng, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc.

MP – Báo an ninh Hải Phòng ngày 30/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc – CATP: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác